Need Help ?
Call: +977- 083520249

२०७१ असार मसान्तसम्म सुर्खेत जिल्लामा निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित भएका गाविसहरु

प्रकाशित मिती:  २०७१।।३।३०

जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेत