Need Help ?
Call: +977- 083520249

नागरिक बडापत्र जिशिका सुर्खेत २०७२-०७३

जिशिका  सुर्खेतको नागरिक वडापत्र हेर्नुहोस् र सो को प्रक्रिया पुरा गरी छिटो छरितो र सहज रुपमा सेवा लिनुहुन हामी सबै सरोकार महानुभावहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । 

नागरिक बडापत्र डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस