Need Help ?
Call: +977- 083520249

जिशका सुर्खेतको नयाँ संगठन चार्ट/संरचनाको ढाँचा र कार्यरत कर्मचारीहरुको शाखा/फाँटगत जिम्मेवारी विवरण २०७२-०७३

प्रकाशित मिती:  

जिशिका सुर्खेतको नयाँ संगठनात्मक ढाँचा यस प्रकार छ ।