Need Help ?
Call: +977- 083520249

Notice of District Level examination class 8, 2072

प्रकाशित मिती:  वि.सं. २०७२ फाल्गुण ६गते ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतको कक्षा ८ को जिल्ला स्तरीय परीक्षाको समयतालिका प्रकाशित गरिएको छ ।